Abstracts

Datum:

1 april – Anmälan öppnar
17 april – Deadline Abstract submission
10 maj – Besked om inlämnat abstract
1 juli – Höjd anmälningsavgift
5 augusti – Ladda upp presentation & E-Poster
22-26 augusti – Kirurgveckan 2022

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

 

Kontakt:

Frågor angående abstracts skickas till: abstracts.kirurg2022@appinconf.com

BJS prize

Vill du vinna BJS prize session på Kirurgveckan 2022? De bästa svenska arbeten som skickats till BJS för detta ändamål väljs ut och presenteras under onsdagen vid BJS prize session. Vinnaren utses av Editor-in-Chief för BJS, Editor-in-Chief för BJS Open samt representant för kommitten för kirurgisk forskning (KFF) i Svensk Kirurgisk Förening. Vinnaren erhåller ett personligt pris på 2500 Euro. Mer information finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida www.svenskkirurgi.se.

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
10 maj: Besked om inlämnat abstract
1 juli: Höjd anmälningsavgift
5 augusti: Ladda upp E-Poster
22-26 augusti: Kirurgveckan 2022

Arrangeras av